Tuesday, July 14, 2009

Ya lah tu..........

BAGI masyarakat, perkhidmatan awam sering kali dikaitkan dengan keberkesanan kerajaan. Itu satu hakikat.
Dalam konteks 'rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan', peranan sektor awam menjadi semakin penting. Mutu penyampaian perkhidmatan awam perlu lebih cekap dan berkesan.
Kejayaan jabatan-jabatan kerajaan menterjemahkan peranan masing-masing secara berkesan sudah tentu akan merealisasikan hasrat kepimpinan kerajaan dan membangunkan negara dengan meletakkan kesejahteraan rakyat selaku pelanggan utama.
Kerajaan pula dari semasa ke semasa telah mempertingkatkan tempat kerja sektor awam menjadi kemudahan kelas pertama dan sudah tentu pada masa yang sama kerajaan mengharapkan perkhidmatan kelas pertama juga.
Justeru, kakitangan sektor awam perlu memastikan pentadbiran awam yang mereka dokong berkesan dan responsif terhadap permasalahan rakyat. Kerajaan mengharapkan sokongan dan kerjasama padu daripada mereka secara menyeluruh. Mereka perlu mengutamakan produktiviti dan kualiti perkhidmatan.
Amatlah malang jika terdapat kakitangan awam yang masih tidak peka dengan tumpuan dan hasrat murni kerajaan untuk membina kesejahteraan rakyat.
Awang Selamat - Utusan Malaysia.

No comments:

Post a Comment